Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ : "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020"
Ημ/νια: 07/01/2016 09:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΒ3ΩΚ8-Ψ6Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη