Θέμα: ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. 15000 Μ.Β.) & ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2015 11:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΦΒΩΚ8-Δ4Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη