Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ. 354/2015 ΑΠΟΦ.ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ. ΕΠΕ
Ημ/νια: 29/12/2015 11:42:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΞΑΩΚ8-6Α5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη