Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1500 ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.48920/19-10-2015) - ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 29/12/2015 09:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΣΖΩΚ8-Σ9Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη