Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΛΗΜΑΝ ΜΟΥΡΑΤ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 28/12/2015 13:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62ΜΛΩΚ8-Ζ96

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη