Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ.Ε.Π. ( ΣΜΥΡΝΗΣ 7) - ΚΡΑΣΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 28/12/2015 13:00:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒ9ΞΩΚ8-ΞΜΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη