Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - (ΑΠΟΦ. ΔΣ 352/15 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΑΠΟΦ.ΔΣ 362/15 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ) - ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2015 13:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΘ4ΩΚ8-8ΛΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη