Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 510/2015) - ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ημ/νια: 28/12/2015 13:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω63ΩΩΚ8-ΨΩΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη