Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 23/12/2015 13:32:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΑ7ΩΚ8-9ΛΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη