Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 23/12/2015 13:17:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤΡΩΚ8-12Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη