Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ημ/νια: 23/12/2015 12:55:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΜΧΩΚ8-ΝΣΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη