Θέμα: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4 ''VISIBILITY OF THE ACTION'' ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗ THΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013 (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2136/2015) - ΧΑΙΝΤΟΥ ΙΚΕ
Ημ/νια: 23/12/2015 12:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩΙΩΚ8-ΗΛΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη