Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GPT- 3105N - TREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E.
Ημ/νια: 11/12/2015 12:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΞΨΩΚ8-ΜΑ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη