Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νια: 11/12/2015 11:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω68ΑΩΚ8-Γ47

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη