Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 510/2015) - ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ημ/νια: 11/12/2015 09:17:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΔ5ΩΚ8-Π6Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη