Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1668/2015) - ΓΟΥΛΑ ΘΩΜΑΪΣ
Ημ/νια: 11/12/2015 09:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Φ0ΛΩΚ8-ΧΛΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη