Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 371/19-11-2015) - ΣΟΛ. Α.Ε.
Ημ/νια: 11/12/2015 08:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΚΣΩΚ8-64Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη