Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ημ/νια: 09/12/2015 10:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΒΗΩΚ8-Φ0Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη