Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ C 16/20 KΑΙ C 12/15 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 09/12/2015 09:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΙΘΩΚ8-ΑΒΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη