Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ημ/νια: 09/12/2015 08:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΘ2ΩΚ8-ΒΣΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη