Θέμα: Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου 1 στην εξωτερική πλευρά της δημοτικής Αγοράς
Ημ/νια: 08/12/2015 14:27:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΙΥΩΚ8-ΠΙΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη