Θέμα: Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης γραφείο 1 στο χονδρεμπόριο
Ημ/νια: 08/12/2015 14:49:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚΚΩΚ8-1ΓΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη