Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 - ΔΙΔΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 02/12/2015 13:16:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΥ7ΩΚ8-ΜΛΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη