Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ο.Τ.Ε. ΑΠΟ 23/08/2015 ΕΩΣ 22/10/2015 - ΟΤΕ Α.Ε.
Ημ/νια: 24/11/2015 13:16:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60Μ6ΩΚ8-ΨΔΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη