Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - ΚΡΑΣΝΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 24/11/2015 08:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73ΕΝΩΚ8-2Ψ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη