Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΕΡΓΟ - (3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ14ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΙΔΕΙΚΤ.Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ - ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.
Ημ/νια: 20/11/2015 08:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΛΜΩΚ8-1Ρ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη