Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ - ΓΚΙΡΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 19/11/2015 11:05:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ω1ΕΩΚ8-5ΩΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη