Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ - ΚΑΜΠΑΚ ΣΙΜΠΕΛ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 18/11/2015 12:28:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΙΚΩΚ8-Δ9Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη