Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 18/11/2015 10:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΝΔ9ΩΚ8-ΚΔ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη