Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 17/11/2015 12:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ0ΧΩΚ8-Ι50

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη