Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΝΙΣΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ )ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1964/2015) - ΠΑΡΙΣΗΣ Ι. - ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ.
Ημ/νια: 17/11/2015 10:09:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΦ5ΩΚ8-ΝΨ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη