Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Γ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 - ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1875/2015) - ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. - ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 17/11/2015 09:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΞΝΩΚ8-7ΞΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη