Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΚΗΙ 1495 ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΚΤΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 10/11/2015 09:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΖΗΩΚ8-Ψ6Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη