Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΕΝΗ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1686/2015) - ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 10/11/2015 09:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΟΑΩΚ8-2ΒΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη