Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ (ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΟΑΕΔ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Ημ/νια: 10/11/2015 09:23:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΦ0ΩΚ8-ΡΥΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη