Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ - ΠΑΠΑΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 09/11/2015 13:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΦΓΩΚ8-2ΥΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη