Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΠΕΓΚΟΥΛΗΣ
Ημ/νια: 09/11/2015 12:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62ΒΑΩΚ8-0ΡΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη