Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 96ων ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ "ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ" - ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΕ
Ημ/νια: 09/11/2015 11:39:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 61ΣΨΩΚ8-ΜΩΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη