Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 96ων ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Μ.ΕΠΕ
Ημ/νια: 09/11/2015 11:55:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩΚ8-ΖΞ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη