Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 157/14) - ΑΖΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 05/11/2015 13:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Μ9ΑΩΚ8-ΧΛ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη