Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ( ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)
Ημ/νια: 05/11/2015 13:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΧ3ΩΚ8-75Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη