Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 05/11/2015 10:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΓΒΩΚ8-ΚΓΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη