Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ -ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/10 ΕΩΣ 31/10/15 - ΞΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 04/11/2015 13:39:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΡΩΚ8-Λ4Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη