Θέμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
Ημ/νια: 04/11/2015 13:17:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡ91ΩΚ8-4Ν2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη