Θέμα: Συμφωνητικό για την Ανάθεση Εργασιών προβολής στα πλαίσια της δράσης 4 ''Visibility of Action'' του Προγράμματος '' ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013 ( BLACKSEA) '' της διακρατικής πράξης '' Quality Certification System in Agrotoyrism ( Cer tour) ''
Ημ/νια: 02/11/2015 09:30:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 671ΤΩΚ8-Ψ69

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη