Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΧΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νια: 29/10/2015 09:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΝΓΦΩΚ8-ΙΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη