Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ημ/νια: 29/10/2015 09:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 70ΘΤΩΚ8-ΠΣΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη