Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ -ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Ημ/νια: 29/10/2015 09:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΜΚΩΚ8-ΗΧΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη