Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
Ημ/νια: 29/10/2015 08:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΖΩΩΚ8-Φ7Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη