Θέμα: ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ ÐÅÑÉË.ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:''ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Α.Π.Ε.'' "ΑΓΩΝΑΣ" - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 27/10/2015 10:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΛΡΩΚ8-ΞΩΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη